Send to Kobo/Kindle

Bước 1: Mở trang web này trên máy đọc sách của bạn. Một mã bí mật gồm 4 ký tự sẽ được sinh ngẫu nhiên.

Bước 2: Mở trang web này trên máy tính hoặc điện thoại, nhập mã bí mật ở bước 1 rồi chọn file ebook để upload.

Bước 3: Đợi vài giây và tên ebook sẽ xuất hiện trên máy đọc sách, ấn vào tên file để tải về.

Nếu bạn gửi file EPUB tới Kindle thì file sẽ được tự động chuyển thành MOBI.

Nếu bạn gửi file EPUB tới Kobo và chọn Kepubify thì file được tự động chuyển thành KEPUB


Máy đọc sách Tốt 2022 ©. Thanks to djazz's work.